MELCO  C1

 • širokopásmové konstrukční provedení kategorie 7 pro nízké kolísání / zpoždění při přenosu (jitter)
 • přesné symetricky kroucené datové páry 100 ohm pro dokonalý přenos
 • přesné 100 ohmové konektory a jejich pevný mechanický zámek vylučují špatné zasunutí a zajišťují tak stabilní výkon s perfektním připojením
 • samostatné stínění každého datového páru vylučuje přeslechy
 • celkové stínění vzájemně propojené sestavy zajišťuje vyloučení vnějších vlivů
  pokročilé materiálové technologie pro optimální dlouhodobý výkon a pohodlnou obsluhu
 • pozlacené datové konektory a stínění
 • dvojité stínění – vylučuje vnější vlivy i vnitřní přeslechy
 • každý samostatný datový pár v kabelu je samostatně odstíněný pro vyloučení vnitřních přeslechů
 • druhotné celkové stínění kompletní kabeláže vylučuje vnější vliv a rušení. Pětistupňové stínění zajišťuje čistotu přenosu digitální hudby
 • širokopásmové provedení s nízkým kmitáním- kat. 7, při 600 MHz,
 • širokopásmové provedení kabelu, včetně precizních konektorů zajišťuje jak optimální přenos dat, tak eliminaci jitteru dat (časové nestability) pro zajištění integrity přenosu dat mezi síťovými audio komponenty.
 • C1AE má oproti kategorii 5e __ 6krát, a oproti kategorii 6 __ 2,4krát větší širokopásmovou rychlost přenosu.