Co je HUDEBNÍ KNIHOVNA ?

Hudební knihovna N1 je první vysoce kvalitní zdrojový audio komponent na světě. N1 není jen jednoduchým síťovým systémem pro ukládání PC dat nebo jejich transfer, ale zvládne přístup ke všem audio souborům, k jejich uložení, dodávku a přehrávání s vysoce kvalitním hardware a software.

Melco Software

Melco N1 a N1/2 jsou kvalitní zdrojové audio komponenty pro zpřístupnění, ukládání a poskytnutí digitální Hi-Res hudby bez jakýchkoli kompromisů ve vazbě na počítače a jejich periferní zařízení. Jsou jednak hudebním úložištěm a UPnP serverem pro streamingovová řešení, připojená přes datovou síť (ethernet), jednak také zdrojem pro DAC, připojený přes USB. Je-li na USB-DAC připojen interní přehrávač, může být ovládán přímo z čelního panelu i síťovou aplikací. Přehrávač USB-DAC podporuje DSD, oba jako DoP i jako neznačkové DSD (not DoP). Pro nastavení nebo ovládání systému není zapotřebí žádný PC. V cestě signálu mezi Vámi a Vaší hudbou není žádný datový přepínač nebo nějaké IT zařízení.

Přímý download Hi-Res hudby

– Na čelním displeji jednoduše zadejte váš existující ID účet a heslo a potom si nakupte hudbu na webové stránce prodejce. Melco automaticky stáhne veškerou  nakoupenou hudbu a provede kontrolní součet dat (CRC) a zajistí tak, aby se žádná data nepoškodila.
– Není nutno provést download hudby do počítače (s rizikem poškození dat) a poté ji z PC přesunout do Melca.
– Stáhněte si Hi-Res hudbu do digitální hudební knihovny Melca.
– Současní partneři pro download jsou: HIGH RES AUDIO.COM (Německo): https://www.highresaudio.com/

Podpora pro mechaniky USB / CD / DVD / Blu-Ray

– Melco importuje nebo přehrává hudbu z optického disku připojeného k USB.
– Optický disk je rozpoznán automaticky – žádné nastavování nebo konfigurace.

 

Kompatibilita importu

– jsou podporovány: CD-DA/CD extra/ Mixed-Mode CD
– Gracenote Metadata (identifikování hudebních souborů – tzv. metadat, např. interpret, název a žánr) ta jsou stažena z multimediální databáze Gracenotea) stejně tak obal alba s vysokým rozlišením. *obaly alb nemohou být kopírovány / přesunuty,
– podpora datových disků
– importované CD je automaticky umístěno do složky “import_CD” pro snadnou organizaci hudby,
– položky v menu dovolují nastavení kompenzace offsetů CD mechanik pro dokonalý import bitů.

 

Kompatibilní CD mechaniky:

– Melco; D100; Pioneer; BDR-S09J-X; Buffalo; BRXL-16U3
– S N1 mohou pracovat další mechaniky. Prosím, ověřte u svého prodejce.

 

Kompatibilní USB pevné disky:

– Melco; E100; BUFFALO; řada HD-PNF
– S N1 mohou pracovat další pevné disky USB 2.0 / USB 3.0 HDD a SSD disky. Prosím, ověřte u svého prodejce.

Na rozdíl od systémů založených na principu PC,
se jedná o jednoduché a vysoce kvalitní audio komponenty.

Na rozdíl od systémů založených na PC má Melco vyhrazený přehrávací port. Ten dovoluje přímé připojení k síťovému streameru nebo k přehrávači bez jakéhokoliv datového přepínače do cesty signálu, který by mohl poškodit hudební data.

Tuto koncepci přímého připojení nazýváme „Direct Streaming Music“ (DSM) neboli přímé streamování hudby) – a je pro Melco jedinečná. Ve spojení s „ethernetovým čističem“ mezi porty LAN a PLAYER. DSM zajišťuje, že přehrávač přijímá jen čistá a přesná data, všechny pakety jsou přesně načasovány s nízký kolísáním zpoždění při přenosu (jitter) a všechen nechtěný provoz je blokován. Kntrolky LAN mohou být pro nejvyšší možnou integritu dat deaktivovány.

K dispozici jsou dva způsoby provozu – síťový režim je výchozí a umožňuje tabletu připojenému k Wi-Fi obvyklé ovládání přehrávače. Ovšem pro ultra-čisté přehrávání hudby lze zvolit DIRECT MODE (přímý mód). V tomto případě není zapotřebí žádná vnější síť nebo IT komponenty a Melco působí jako přehrávač DHCP server. Prohlížení a ovládání se potom děje z čelního panelu přehrávače.

– Místní USB-DAC přehrávač může být použit stejným způsobem jako síťový přehrávač. Místní USB-DAC přehrávač je v síti jednoduše řízen aplikací UPnP Control na smartphonu nebo tabletu. V okamžiku připojení DAC k N1 aplikace zjistí, že na síti je N1-DAC jako poskytovatel nebo přehrávač digitálních medií.

– N1 je připojen k různým Hi-Fi USB-DAC pomocí standardního USB kabelu. > Viz seznam kompatibility
– Místní USB-DAC přehrávač N1 podporuje PCM (pulzně kódová modulace) až do 384 kHz / 32 bitů, a DSD (pulzně hustotní modulace) až do 11.3 MHz Quad DSD.
– automatické nastavení vzorkovací frekvence tak, aby odpovídalo schopnostem připojeného DAC – např. 192 kHz se automaticky snižuje, aby bylo možné přehrávat DAC s kapacitou 96 kHz.

– Automatická konverze DSD na 32 bitů PCM pro USB-DAC , který nepodporuje DSD (manuální nastavení v menu)
– Místní USB-DAC přehrávač Melco lze snadno ovládat oblíbenou aplikací UPnP Control.
– Seznam skladeb může být uložen buď v řežimu N1 (mód 1), aby se zachoval seznam skladeb i tehdy, když už není spojení s aplikací nebo je seznam skladeb uložen v aplikaci (mód 0), když to aplikace vyžaduje.

Potvrzené aplikace

Model 0: Melco Music HD, Bubble UPnP, mConnect
Model 1: Bubble UPnP, Kazoo
– podporuje uložení seznamu „(Now playing“ (aktuálně hrajících skladeb) v ovládacích aplikacích pro N1 v modu 1, s připojením USB-DAC.
* Chcete-li odstranit uložený seznam skladeb, je potřeba aplikace kompatibilní s PC / Mac / CIFS.
Podporuje správu webových adres internetových rádií do souborů m3u, ukládáním souborů m3u do sdílené složky N1: výběr z „playlistu“ v stromové navigaci pro poslech internetového rádia při použití USB-DAC připojení.
* Příjem internetového rádia není podporován / garantován.
– Navíc k hudbě uložené na Melcu bude místní USB-DAC přehrávač Melco přehrávat hudbu uloženou na otevřených síťových sdíleních.
– Je podporováno přehrávání bez mezer. (Soubory WAV, FLAC, AIFF, ALAC a streamovaná hudba nemusí přehrávání bez mezer na některém prostředí podporovat.)
– Direct Local Play od Melca – procházení a přehrávání hudby přímo z čelního panelu bez jakékoliv aplikace nebo připojení k místní síti. Podpora funkcí opakování (Repeat) a náhodného přehrávání (Shuffle).

CD transfer – CD vložené do optické mechaniky nabízí volbu IMPORT nebo PLAY. Volba PLAY – funkce N1 jako high-end CD přehrávače, umožňuje použití nejnovější technologie USB-DAC s ovládáním z čelního panelu a informačního displeje na čelním panelu OELD. Podpora funkcí opakování (Repeat) a náhodného přehrávání (Shuffle).
– Melco Markerless Playback DSD (Not DoP) – DSD soubor je přehráván bez označení PCM, jestliže připojený USB-DAC podporuje Markerless DSD playback. Zkontrolujte kompatibilní USB-DAC.
„Prioritní mód DSD nad PCM“ používá režim přehrávání DoP dokonce i tehdy, jestliže připojený USB-DAC podporuje přehrávání DSD Markerless.
„Legacy“ mód bude navíc fungovat jako předešlý místní USB-DAC přehrávač s firmware ver. 3.00-3.21.
– Podpora TIDAL – přehrávání skladeb ze streamovací služby na připojeném USB-DAC.*
Kompatibilní aplikace pro přehrání ze streamovací služby: Bubble UPnP (jen Android), Kazoo, mconnect.
* Dostupné streamovací služby se liší v závislosti na zemi použití.

Pro nastavení a instalaci není zapotřebí žádný PC – nejsou zapotřebí žádné speciální znalosti.
– Předinstalovaný mediální server – nevyžaduje žádnou konfiguraci.
– Podporuje více specializovaných mediálních serverů – v současné době expedice je dodáván Twonky server 8.5 s podporou DSD.
* Podpora čtecí bitové hlouky souborů FLAC / WAV / DSF / DSDIFF, stromová navigace složky „formátů“ podporuje výběr složek podle vzorkovací frekvence např. „44.1 kHz/16 bitů“ nebo „44.1 kHz/24 bitů“.

* Stromová navigace složky „Year“ změněna na „Decade“, tato složka dekády je volitelná z jak „Decades“ tak „Genre“, jako např. „Decade > 80`s (osmdesátá léta) > ! ALL ! / ! By Year ! / Rock.
* Podporuje prohledávání dat v rozšiřujícím pevném disku při připojování pevného disku k rozšiřujícímu rozhraní (EXPANSION PORT). Před vypojením rozšiřujícího pevného disku se doporučuje N1 vypnout.

* Podporuje vícejazyčnou nastavovací tabulku na obrazovce – pro správu Twonky serveru přes internetový prohlížeč.
– Informativní OLED display na čelní panelu – zobrazuje aktuální informace a data o streamovaných skladbách, stav systému a nastavení.

Jednoduchá struktura navigace v menu a pro výběr skladby.
– Aby bylo možno použít technickou podporu, je nově do menu přidána položka „Support” (podpora) pro zachycení informace o provozním prostředí pro N1 a automatické uložení tohoto souboru do sdílené složky pro N1.
* Po zaslání tohoto souboru k nám, můžeme zkontrolovat podrobný stav vašeho N1.
– Přidány nové položky do menu v „Media Serveru“.
*„IndexView For Client“ je k dispozici pro změnu režimu navigačního stromu..
* Jestliže jsou tituly duplicitní, je k dispozici funkce „Odstranění titulových duplicit“ pro zobrazení jen jedné skladby . *Standardní nastavení je ON.
*Služba „Twonky Servis“ je volitelná – „ON/OFF“. Nastavení OFF vypne funkci distribuce souboru, když se nepřehrávají hudební data uložená v N1 nebo při použití N1 jako přehrávače médií. To způsobí, že toto nastavení deaktivuje funkce jako „Browse Songs (Vyhledávání skladeb)“ a „Update Music Database (Aktualizovat hudební databázi)“ a hudební tituly se na obrazovce nezobrazí.

Podpora pro soubory (LAN): DSF, DFF, FLAC, WAV, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, OGG, LPCM.

Podpora pro soubory (USB): DSF, DFF, FLAC, WAV, ALAC, AIFF, AAC.

Vzorkovací kmitočet (LAN): 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176K, 192K, 384K, 2.8M, 5.6M, 11.3M.

Vzorkovací kmitočet (USB): 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176K, 192K, 384K, 2.8M, 5.6M, 11.3M.

Bitová podpora: 16-32 bitů (PCM), 1 bit (DSD).

Hardware Melco

 

Direct Streaming Music Melco (přímé streamování) + Ethernet Purifier (síťový čistič) Melco
– duální ethernetové porty – vyhrazený PLAYER port a LAN port,
– přímý režim umožňuje připojení N1 k přehrávači (PLAYER) bez jakéhokoliv routeru (Melco dává přehrávači IP adresu),
– RJ-45 s LED indikátory s nízkým šumem,
– miniaturní vysoce výkonné síťové impulzní transformátory
– zajištěna korekce hodinových signálů extrémně nízkým jitterem interních hodin = (nízké kolísání/nestabilita a zpoždění při přenosu)
– vysoká celistvost dat a vyrovnávací paměť (buffer) s vysokou přesností,
– napěťový ovládací systém FPGA.

Místní USB-DAC přehrávač Melco

– pro použití N1Z/2 jako přehrávače a transportéru se jednoduše zapojí USB-DAC k připojovacímu portu,
– je možno přehrávat místně uloženou hudbu, hudbu ze sítě z UPnP přehrávače, streamovanou hudbu (vyžaduje tablet s Androidem), hudbu z USB a z CD,
– ovládání a výběr hudby z čelního panelu organického OLED displeje,
– ovládejte z vaší oblíbené aplikace iOS nebo Android

Čisté a dynamické napájení Melco

– kvalitní napájecí zdroje 2 x 30 W s nízkým šumem, kapacitní banky s kvalitními vrstvovými kondenzátory pro audio,
– vyhrazen zdroj pro disk SSD / HDD a elektroniku zpracovávající signál pro eliminaci šumu,
– 3 pólový síťový přívod s šumovými filtry udržuje prostředí bez šumu. Zemnící svorka signálu definuje N1Z jako systémový zdroj,
– revidovaný vnitřní kabelový svazek a eliminace šumu.